aptech

آخرین اخبار در مورد منابع مالی

آغاز توزیع بیش از ۵ هزار میلیارد ریال اعتبارات استانی در اردبیل

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: تا پنج هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار استانی با ضرایب مشخص و شاخص‌های ۱۷گانه توزیع خواهد شد. داود شایقی با بیان اینکه۸۰ درصد اعتبارات صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام این استان می‌‎شود، گفت: از ۲ ماه پیش توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۱ در بین فرمانداری‌های ۱۲ شهرستان آغاز شده تا پنج هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار استانی با ضرایب مشخص و شاخص‌های ۱۷گانه توزیع خو ...