aptech

آخرین اخبار در مورد بیمارستان شهدا

دغدغه کادر درمان از کیفیت پایین بیمارستان شهدای تبریز

کادر درمان بیمارستان شهدای شهر تبریز از کیفیت پایین غذای این بیمارستان خبر دادند. کادر درمان جزء اقشار زحمت کش جامعه هستند و در دوران بیماری کرونا همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس تا پای جان ایستادند و به درمان بیماران کرونایی کمک کردند. قرار دادن امکانات رفاهی در اختیار کادر درمان یکی از مسائل مهمی است که باید مسئولان به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. اخیرا کادر درمان بیمارستان شهدای شهر تبریز با ار ...