aptech
02 مهر 1401 - 14:25

آینده درخشان کشور در سایه تعلیم و تربیت دانش آموزان محقق می شود

ایلام- استاندار ایلام گفت: آینده درخشان کشور در سایه تعلیم و تربیت درست دانش آموزان محقق می شود. به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز شنبه در زنگ آغاز بازگشایی مدارس ایلام با اشاره به تعبیر زیبای امام راحل (ره) در باره دانش آموزان که آنها آینده سازان این مملکت هستند، اظهار داشت: واضح است که آینده درخشان کشور در سایه تعلیم و تربیت درست دانش آموزان مصداق می‌یابد. ایلامبارهوی ادامه داد: آنچه که امروز در استان مورد تاکید است بحث تعلیم و تربیت درست دانش آموزان است چراکه این دو موجب بالندگی کشور و جامعه می‌شود. تاکیدوی افزود: از مصادیق توجه ویژه به علم و تهذیب اخلاق شهید فهمیده بود، جوانی که در آن سال‌ها باید به تحصیل می‌پرداخت اما برای آرامش و امنیت به جبهه‌ها شتافت و به فیض عظیم شهادت نائل آمد. علمامانماینده عالی دولت در استان گفت: شهید چمران مصداق دیگر علم و اخلاق بود، ایشان در مدرسه دارالفنون بعنوان شاگرد ممتاز برای تحصیل به دانشگاه کالیفرنیا رفت. علمبعنوانوی با اشاره به شخصیت شهید چمران گفت: ایشان در اوج علم و بالندگی وقت درک کرد که نیاز به کمک مردم لبنان است و رفت و ساماندهی و سازمان مقاومت را در آنجا تشکیل داد. علمدرکاستاندار ایلام ادامه داد: نتیجه و خروجی علم با تهذیب، اخلاق افرادی نظیر شهید چمران می‌شود که وجود این چنین شخصیت‌های بزرگی مایه مباهات کشور است. علمنظیروی در ادامه گفت: به فرموده امام رضا علیه السلام، اگر کسی ندای مظلومی را بشنود و اگر به کمک او نشتابد او مسلمان نیست. ندایوی افزود: در کشور ما علم همراه با تهذیب نفس و اخلاق مد نظر است اما در کشورهای غربی منافع شخصی و فردی مد نظر است و برای رسیدن به اوج ثروت از هر کسی بعنوان پلکان استفاده می‌شود. علممد نظرامامد نظربعنوان
منبع: مهر
شناسه خبر: 754763